Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars-Ingmar Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen --- Säkerhets- och miljösamordnare Lars-Ingmar Olsson

Namn:Lars-Ingmar Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658456
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars-Ingmar Olsson

Miljösamordnare för myndigheten som helhet.

Arbetar som administrativt stöd till Föreståndaren för Polisutbildningen.Short description in English:

Environmental coordinator