Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars-Ingmar Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Universitetskansliet --- Utvecklingsstrateg Lars-Ingmar Olsson

Namn:Lars-Ingmar Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658456
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2521, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars-Ingmar Olsson