Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marina Braun Lindahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Tandsköterska Marina Braun Lindahl

Namn:Marina Braun Lindahl
E-post:
Telefon: 040-6658418
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marina Braun Lindahl