Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Madeleine Blomqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Laboratorieingenjör Madeleine Blomqvist

Namn:Madeleine Blomqvist
E-post:
Telefon: 040-6658496
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2260, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Madeleine Blomqvist

Laboratorieingenjör (Biomedinare), Föreståndare för brandfarlig vara och KLARA-administratör på Odontologiska fakulteten.Short description in English:

Laboratory technician, Msc in medical science (major in biomedicine).