Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marlyn Lundborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Tandsköterska Marlyn Lundborg

Namn:Marlyn Lundborg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marlyn Lundborg

Marlyn Lundborg tjänstgör som tandsköterska.