Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Endodonti --- Tandsköterska Marlyn Lundborg

Namn:Marlyn Lundborg
E-post:
Telefon: 040-66 58533
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:5197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Marlyn LundborgMarlyn Lundborg tjänstgör som tandsköterska.