Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Madeleine Rohlin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Seniorprofessor Madeleine Rohlin

Namn:Madeleine Rohlin
E-post:
Telefon: 041-624155
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Madeleine Rohlin

Madeleine Rohlin, specialist i oral radiologi, odont. dr, docent i odontologisk röntgendiagnostik. Utvärdering av diagnostiska metoder; Besluts- och bedömningsanalys; systematiska översikter. Högre utbildning: Kvalitetsutveckling.