Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomi --- Ekonom Mladenko Govorcin

Namn:Mladenko Govorcin
E-post:
Telefon: 040-6658460
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2545, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Mladenko Govorcin