Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peyman Ghiasi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare Peyman Ghiasi

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peyman GhiasiOdontologiska fakulteten Sektion 2 --- ST-Tandläkare Peyman Ghiasi

Namn:Peyman Ghiasi
E-post:
Telefon: 040-6658458
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peyman Ghiasi