Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pernilla Larsson Gran
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetslektor, adjungerad Pernilla Larsson Gran

Namn:Pernilla Larsson Gran
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pernilla Larsson Gran