Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Tandsköterska Peggy Månsson

Namn:Peggy Månsson
E-post:
Telefon: 040-66 55806
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:4197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Peggy Månsson