Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Säkerhetssamordnare Peter Olsson

Namn:Peter Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658464
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, Plan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Olsson