Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Byggnader och underhåll Serviceförman Peter Olsson

Namn:Peter Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658464
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Peter Olsson