Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Serviceförman Peter Olsson

Namn:Peter Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658464
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 12, hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Peter Olsson