Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Service --- Tekniker Rickard Ewerman

Namn:Rickard Ewerman
E-post:
Telefon: 040-6658766
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1336, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Rickard Ewerman

Rickard sköter underhåll och reperationer av medicinsk utrustning på OD och är också ansvarig för KaVos & Planmecas underhållssystem för behandlingsutrustning på serviceverkstaden. Rickard är även ansvarig för dokumentation av förebyggande underhåll på utrustningarna, KaVo 1060,1065,1058, E-50, Preklinisk utrustning, Planmeca Compact I samt Dac Universal, sköter även om vår gemensamma epost/funktionskonto och lagersystem på serviceverkstaden. Rickard har utbildning som Internationell servicetekniker, 2 årig yrkesutbildning (2009 Yrkeshögskola), samt externa och interna utbildningar ( Malmöhögskola) på vår medicinska utrustning. Rickard har arbetslivserfarenheter som servicetekniker och IT-tekniker från företag som tex: Nordvalls, Atea, Datafångst och ADC Nordic.