Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rolf Liedholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Sektion 2 --- Timavlönad Rolf Liedholm

Namn:Rolf Liedholm
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2047, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rolf Liedholm

Rolf Liedholm har tandläkarexamen. Undervisning inom ämnesområdet för tandläkarstuderande, tandsköterskestuderande och tandhygieniststuderande. Forskningsområden: 1. Besluts- och bedömningsanalys avseende kirurgisk behandling av visdomständer. 2. Munslemhinneförändringar.