Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rosita Öhman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Lokalvård Köp/Sälj Lokalvårdare Rosita Öhman

Namn:Rosita Öhman
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rosita Öhman