Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Universitetsadjunkt Sofie Cronholm

Namn:Sofie Cronholm
E-post:
Telefon: 040-6658555
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6127, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofie Cronholm