Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanna Gillborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Susanna Gillborg

Namn:Susanna Gillborg
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3330, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanna Gillborg

Susanna Gillborg är ST-tandläkare och tjänstgör på avdelningen orofacial smärta och käkfunktion.