Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Doktorand Susanna Gillborg

Namn:Susanna Gillborg
E-post:
Telefon: 040-66 58588
Fax: 040-6658503
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:3330, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Susanna GillborgSusanna Gillborg tjänstgör som doktorand. Hon fungerar även som handledare för tandläkarstudenter inom ämnesområdet bettfysiologi och är ämnesansvarig i samma ämne på termin 3 för tandläkarstuderande.