Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Tandsköterska Thelenza Beja

Namn:Thelenza Beja
E-post:
Telefon: 040-66 58526
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Thelenza Beja