Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonomicontroller Tobias Edberg

Namn:Tobias Edberg
E-post:
Telefon: 040-6658459
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3052, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tobias Edberg

Tobias Edberg tjänstgör som budgetansvarig för Malmö högskola. Tobias är även systemförvaltare för högskolans kontraktdatabas, PärVju, och samt ansvarig för ekonomidelen i uppföljningssystemet SILA.Short description in English:

Tobias Edberg, Financial Officer, Master in Political Science and Economics