Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Tobias Edberg

Namn:Tobias Edberg
E-post:
Telefon: 040-66 58459
Fax: 040-925359
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B3052, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Tobias EdbergTobias Edberg tjänstgör som budgetansvarig för Malmö högskola. Tobias är även systemförvaltare för högskolans kontraktdatabas, PärVju, och samt ansvarig för ekonomidelen i uppföljningssystemet SILA.

Short description in English:
Tobias Edberg, Financial Officer, Master in Political Science and Economics