Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tore Hallmer
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Oral diagnostik Universitetsadjunkt/Övertandläkare Tore Hallmer

Namn:Tore Hallmer
E-post:
Telefon: 040-6658426
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tore Hallmer