Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Vivecka Andersson Plyming
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Universitetsadjunkt Vivecka Andersson Plyming

Namn:Vivecka Andersson Plyming
E-post:
Telefon: 040-6658435
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5016, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vivecka Andersson PlymingOdontologiska fakulteten Sektion 3 --- Universitetsadjunkt Vivecka Andersson Plyming

Namn:Vivecka Andersson Plyming
E-post:
Telefon: 040-6658435
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5016, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vivecka Andersson Plyming