Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Viveca Andersson-Plyming
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Cariologi --- Universitetsadjunkt Viveca Andersson-Plyming

Namn:Viveca Andersson-Plyming
E-post:
Telefon: 040-6658435
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5016, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Viveca Andersson-Plyming