Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Tandsköterska Yvonne Uhrfeldt

Namn:Yvonne Uhrfeldt
E-post:
Telefon: 040-66 58445
Fax: 040-6658439
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:2067, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Yvonne Uhrfeldt