Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Yvonne Uhrfeldt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Klinikenhet 1 --- Tandsköterska Yvonne Uhrfeldt

Namn:Yvonne Uhrfeldt
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2067, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Yvonne Uhrfeldt