Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Tandsköterska Yvonne Uhrfeldt

Namn:Yvonne Uhrfeldt
E-post:
Telefon: 040-6658445
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2067, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Yvonne Uhrfeldt