Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Universitetsadjunkt Jamie Punja

Namn:Jamie Punja
Telefon: 040-66 58611
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:4590, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Jamie Punja