Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Adam Boucher
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Klinisk assistent Adam Boucher

Namn:Adam Boucher
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Adam Boucher