Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helena Tengvall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Klinisk assistent Helena Tengvall

Namn:Helena Tengvall
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helena Tengvall