Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Filip Rebelo Dessborn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Universitetsadjunkt Filip Rebelo Dessborn

Namn:Filip Rebelo Dessborn
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Filip Rebelo Dessborn