Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Servicetekniker Ulf Månsson

Namn:Ulf Månsson
E-post:
Telefon: 040-6658121
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1340, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Ulf Månsson

Från och med 2016-04-08 övergår jag till Facility Service och byter där med uppgifter.