Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen Facility Service - FS Servicetekniker Ulf Månsson

Namn:Ulf Månsson
E-post:
Telefon: 040-66 58121
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:1340, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Ulf MånssonFrån och med 2016-04-08 övergår jag till Facility Service och byter där med uppgifter.