Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Thomas Alm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Universitetsadjunkt, adjungerad Thomas Alm

Namn:Thomas Alm
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Thomas Alm