Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ida Elisabet Hall
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Forskningsadministratör Ida Elisabet Hall

Namn:Ida Elisabet Hall
E-post:
Telefon: 040-6657766
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ida Elisabet Hall