Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Beckman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studie- och karriärvägledare Åsa Beckman

Namn:Åsa Beckman
E-post:
Telefon: 040-6657666
Webb:https://mau.se/utbildning/studievagledning/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2074, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Beckman