Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Khalil Tabatabai
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Khalil Tabatabai

Namn:Khalil Tabatabai
E-post:
Telefon: 0701464448
Mobil: 0701464448
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Khalil Tabatabai