Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Agneta Lund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Agneta Lund

Namn:Agneta Lund
E-post:
Telefon: 040-6657683
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2493, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Agneta Lund