Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Postdoktor Amina Agovic

Namn:Amina Agovic
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Amina AgovicAmina Agovic är Postdoktor på Institutionen för Datavetenskap. Hennes forskningsintressen är Informationsteknik, Rättsvetenskap/Juridik, Bioglogi, Humaniora och regionsvetenskap.

Short description in English:
Amina Agovic is Postdoc at the Department of Computer Science. Her research interests include Information Technology, Law / Legal, Bioglogi, Humanities and Regional Studies.