Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annette Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Studieadministratör Annette Andersson

Namn:Annette Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657181
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annette Andersson

Annette Andersson arbetar som programsekreterare för:

  • Fastighetsföretagande
  • Fastighetsförmedling
  • Fristående kurser inom fastighetsvetenskap