Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annica Orlov
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Universitetsadjunkt Annica Orlov

Namn:Annica Orlov
E-post:
Telefon: 040-6657826
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, hemvist 8C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annica Orlov