Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Peterson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Timavlönad Anders Peterson

Namn:Anders Peterson
E-post:
Webb:http://webshare.mah.se/tsanpe (Egen/personlig webbplats)
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Peterson

Anders Peterson är tidigare universitetslektor i byggnadsmekanik och konstruktionsteknik.Short description in English:

Anders Peterson has a Ph.D. in Structural Mechanics from Lund University.