Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Birgitta Magnusson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator Birgitta Magnusson

Namn:Birgitta Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657609
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Birgitta Magnusson

Jag arbetar med strategiskt ledningsstöd, främst till dekan, ledningsgrupp och fakultetsstyrelse vid Fakulteten för kultur och samhälle och jag är också kvalitetskoordinator för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid både Fakulteten för kultur och samhälle och Fakulteten för teknik och samhälle. Vidare har jag uppdrag som verksamhetsutvecklare vid universitetets processkontor, där jag arbetar med processerna "Introducera studenter till akademiska studier" respektive "Planera och följa upp verksamhet".