Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Högskolesekreterare Bodil Sterner

Namn:Bodil Sterner
E-post:
Telefon: 040-66 57620
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Bodil SternerBodil Sterner arbetar som administratör för programmen: - Affärssystem - Datateknik och mobil IT, högskoleingenjörsutbildning - Datavetenskap och applikationsutveckling - Naturvetenskapligt tekniskt basår - Medieproduktion - Processdesigner - Processdesigner - Media - Produktionsledare - Media