Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Universitetsadjunkt Charlotte Petersson

Namn:Charlotte Petersson
E-post:
Telefon: 040-6657271
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 7, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotte Petersson

Charlotte Petersson är fil. kand. (motsvarande fil. mag.) i Arbetsvetenskap och undervisar inom ledarskap och organisation.Short description in English:

Charlotte holds a Bachelors degree in working-life science and teaches within leadership and organization.