Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Universitetsadjunkt Charlotte Petersson

Namn:Charlotte Petersson
E-post:
Telefon: 040-66 57271
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 7, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Charlotte PeterssonCharlotte Petersson är fil. kand. (motsvarande fil. mag.) i Arbetsvetenskap och undervisar inom ledarskap och organisation.

Short description in English:
Charlotte holds a Bachelors degree in working-life science and teaches within leadership and organization.