Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva Stockelius
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Studieadministratör Eva Stockelius

Namn:Eva Stockelius
E-post:
Telefon: 040-6657179
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva Stockelius