Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ewa-Marie Siwerson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Studieadministratör Ewa-Marie Siwerson

Namn:Ewa-Marie Siwerson
E-post:
Telefon: 040-6657268
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ewa-Marie Siwerson