Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Farid Naisan
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Universitetsadjunkt, senior Farid Naisan

Namn:Farid Naisan
E-post:
Telefon: 040-6657187
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Farid Naisan

Farid Naisan är civ. ing. VoV. Har över 12 års industri erfarenhet av programutveckling i windows i C,C++, MFC och VB. Har utvecklat och undervisat många grund- och avancerade kurser, i .NET med C#, VB, samt med Java and Python. Farid Naisan har genom sin långa undervisningskarriär specialiserat sig inom objektorienterad analys och design, och projektdrivet lärande.Short description in English:

MSc in Civil Engineering with many years of industrial experience with C, C++, MFC and VB programming languages. Has developed and taught many basic and advanced courses, in .NET using c# and VB, as well as Java and Python. Through his many years’ of teaching career, Farid Naisan has specialized in object-oriented analysis and design, and project-driven learning.