Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Universitetsadjunkt Farid Naisan

Namn:Farid Naisan
E-post:
Telefon: 040-6657187
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Farid Naisan

Farid Naisan är civ. ing. VoV. Har över 12 års industri erfarenhet av programutveckling i windows i C,C++, MFC och VB. Har utvecklat och undervisat många grund- och avancerade kurser, i .NET med C#, VB, samt med Java and Python. Farid Naisan har genom sin långa undervisningskarriär specialiserat sig inom objektorienterad analys och design, och projektdrivet lärande.Short description in English:

MSc in Civil Engineering with many years of industrial experience with C, C++, MFC and VB programming languages. Has developed and taught many basic and advanced courses, in .NET using c# and VB, as well as Java and Python. Through his many years’ of teaching career, Farid Naisan has specialized in object-oriented analysis and design, and project-driven learning.