Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Universitetsadjunkt Farid Naisan

Namn:Farid Naisan
E-post:
Telefon: 040-66 57187
Webb:http://homeweb.mah.se/~tsfana/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Farid NaisanFarid Naisan är civ. ing. VoV. Har över 12 års industri erfarenhet av programutveckling i windows i C,C++, MFC och VB. Har utvecklat och undervisat många grund- och avancerade kurser, i .NET med C#, VB, samt med Java and Python. Farid Naisan har genom sin långa undervisningskarriär specialiserat sig inom objektorienterad analys och design, och projektdrivet lärande.

Short description in English:
MSc in Civil Engineering with many years of industrial experience with C, C++, MFC and VB programming languages. Has developed and taught many basic and advanced courses, in .NET using c# and VB, as well as Java and Python. Through his many years’ of teaching career, Farid Naisan has specialized in object-oriented analysis and design, and project-driven learning.