Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Universitetslektor Göran Hagert

Namn:Göran Hagert
E-post:
Webb:http://www.linkedin.com/in/ghagert (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Göran HagertMin bakgrund är en blandning av matematik, filosofi, psykologi och datavetenskap vid Uppsala samt Stockholms universitet. Avhandlingsarbetet genomfördes vid Institutionen för ADB och Datalogi, Uppsala universitet. Utgångspunkten var då som nu att undersöka, förstå och modellera människans sätt att resonera för att bättre kunna utforma informationssystem. Idag är betoningen utveckling av digitala tjänster utifrån ett kognitivt och socialt perspektiv.

Short description in English:
Ph.D. in Computing Science, Uppsala University.