Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Graciela Ratti de Carbonari
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- --- Graciela Ratti de Carbonari

Namn:Graciela Ratti de Carbonari
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Graciela Ratti de Carbonari

Graciela Hilda Ratti de Carbonari, jur. kand. undervisar i folkrätt, miljörätt och mänskliga rättigheter. Graciela träffas även på anknytning 040 - 6657259.Short description in English:

LL.M, teaches in public international law, enviromental law and human rights.