Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gunnar Blomé
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Universitetslektor, adjungerad Gunnar Blomé

Namn:Gunnar Blomé
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gunnar Blomé

Teknologie doktorsexamen i fastighetsekonomi, KTH, Okt. 2011. Teknologie Licentiatexamen i fastighetsekonomi, KTH, Okt. 2006. Magisterexamen i Urban Planning, Malmö Högskola, Juni 2004. Kandidatexamen i Property Management, Malmö Högskola, Juni 2003.