Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Universitetsadjunkt Helena Ondrus

Namn:Helena Ondrus
E-post:
Telefon: 040-66 57608
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 4, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Helena OndrusHelena Ondrus, industridesigner med examen från LTH. Undervisar i diverse designämnen. Helena är särskilt intresserad av designmetodik, idégenereringsmetodik och formgivning inom området produktdesign. Programledare för Produktdesign. Initiativtagare till i branschorganisationen DISK-Designer i Skåne.

Short description in English:
Master of Industrial Design from Lund University. Teaching in various design-subjects. Helena is especially interested in design methodology, ideation och creative methodology and form and shape-giving within the field of product design. Coordinator for the Product Design Program. Founder of DISK.