Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jan Rudelius
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 2 Universitetsadjunkt Jan Rudelius

Namn:Jan Rudelius
E-post:
Telefon: 040-6657276
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jan Rudelius