Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jörgen Ivarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningsledare Jörgen Ivarsson

Namn:Jörgen Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657612
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jörgen IvarssonGemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Utbildningsledare Jörgen Ivarsson

Namn:Jörgen Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6657612
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jörgen Ivarsson