Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Universitetsadjunkt Johanna Nygren Spanne

Namn:Johanna Nygren Spanne
E-post:
Telefon: 040-66 57611
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Johanna Nygren SpanneCiv.ing. kemi-bioteknik. gymnasielärare, gym-ing. el/tele. Undervisar i miljövetenskap, fastighetsvetenskap, biologi och kemiämnen.

Short description in English:
MSc Chemical Engineering and Biotechnology, teacher. Teach environmental science/studies, property management, biology and chemistry.