Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johanna Nygren Spanne
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt Johanna Nygren Spanne

Namn:Johanna Nygren Spanne
E-post:
Telefon: 040-6657611
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Hus 7C (hemvist 17), Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johanna Nygren Spanne

Civ.ing. kemi-bioteknik. leg. gymnasielärare, gym-ing. el/tele. Undervisar i miljövetenskap, fastighetsvetenskap, biologi och kemiämnen.Short description in English:

MSc Chemical Engineering and Biotechnology, teacher. Teach environmental science/studies, property management, biology and chemistry.