Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johanna Sixtensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Universitetsadjunkt Johanna Sixtensson

Namn:Johanna Sixtensson
E-post:
Telefon: 040-6657329
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johanna Sixtensson

Jag är doktor i socialt arbete och disputerade i februari 2018 med avhandlingen Härifrån till framtiden. Om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv. Avhandlingen handlar om en grupp tjejers vardagsliv i Malmö. Studien utforskar hur tjejernas handlingar villkoras och kringskärs på olika sätt. Den studerar också hur tjejerna individuellt och kollektivt utmanar ordningar, omförhandlar ideal, skapar alternativ och gör motstånd. Avhandlingen illustrerar i bredare mening hur kön, klass, ras och rum opererar, samverkar och inverkar på människors vardagsliv. Jag undervisar på Institutionen för socialt arbete, främst på socionomprogrammet.