Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joseph Strahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Enhetschef/Universitetsadjunkt Joseph Strahl

Namn:Joseph Strahl
E-post:
Telefon: 040-6657327
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 7, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joseph Strahl

Joseph 'Joe' Strahl arbetar med klimatfrågor, transporter, s.k. miljöanalys, förebyggande miljöskydd. Undervisar i Miljövetarprogrammet och andra program på Institutionen för Urbana studier M.Sc. Science and technology policy Fil kand samhällsgeografiShort description in English:

Climate adaptation and climate policy, transport, cleaner production, preventive enviromental strategies. Teaching in the Environmental Studies program and other programs at the Department of Urban Studies. M.Sc. Science and Technology Policy B.Sc. Human Geography