Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Universitetsadjunkt Joseph Strahl

Namn:Joseph Strahl
E-post:
Telefon: 040-66 57327
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Joseph StrahlJoseph 'Joe' Strahl arbetar med klimatfrågor, transporter, s.k. miljöanalys, förebyggande miljöskydd. Undervisar i Miljövetarprogrammet och andra program på Institutionen för Urbana studier M.Sc. Science and technology policy Fil kand samhällsgeografi

Short description in English:
Climate adaptation and climate policy, transport, cleaner production, preventive enviromental strategies. Teaching in the Environmental Studies program and other programs at the Department of Urban Studies. M.Sc. Science and Technology Policy B.Sc. Human Geography