Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katja Lundquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisärt arbete gem o ledning Polisärt arbete Projektkoordinator Katja Lundquist

Namn:Katja Lundquist
E-post:
Telefon: 040-6657697
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katja Lundquist

Katja Lundquist är studierektor för polisutbildningen, enheten för polisiärt arbete.