Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier --- Projektkoordinator Katja Lundquist

Namn:Katja Lundquist
E-post:
Telefon: 040-66 57697
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Katja LundquistKatja Lundquist är ansvarig för uppdragsutbildningen vid Urbana studier, Kultur och samhälle. Arbetsuppgifterna består i budget, konceptutveckling, kvalitetsarbete, tjänsteplanering, marknadsföring och försäljning.